Warmińsko – Mazurskie Muzeum Pożarnictwa, Nowy Rynek 15, Lidzbark

Nawiguj

Warmińsko- Mazurskie Muzeum Pożarnictwa znajduje się przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to instytucja, która nie działa na zasadzie typowego muzeum o stałych godzinach otwarcia, lecz koniecznie trzeba się wcześniej umówić. Otwarcie następuje dzięki pracy wolontariuszy po godzinach ich zwykłej pracy lub w wolnym czasie emerytów.

Warmińsko- Mazurskie Muzeum Pożarnictwa powstało w 1972 r. z inicjatywy Maksymiliana Angera, lokalnego strażaka. Ekspozycja muzealna skupia się na prezentacji historii rozwoju techniki pożarniczej oraz dziejów strażaków lidzbarskich. Wśród zgromadzonych eksponatów znajdują się stare dokumenty, odznaczenia, mundury strażackie, sztandary oraz różnorodny sprzęt przeciwpożarowy z różnych epok. W gablotach można zobaczyć mosiężne hełmy datowane na XVIII w., skórzane z początku XIX w., a także hełmy pruskie i międzywojenne.

Część ekspozycji muzealnej stanowią również rekonstrukcje historycznych urządzeń, np. ręcznej sikawki drewnianej, znanej jako “szpryca”, która powstała w dwudziestoleciu wojennym. Muzeum zawiera również stare powozy strażackie oraz różnorodny sprzęt przeciwpożarowy, pamiętający jeszcze czasy pruskie.

Wśród eksponatów znajdują się także przedmioty codziennego użytku związane z historią straży pożarnej, np.k kartki na żywność, monety, banknoty czy lampa gazowa używana do oświetlenia ulic na początku XX w.

Aby umówić się na wizytę należy dzwonić pod nr: 509-461-414 lub 518-292-705.