Wieża Trynitarska, pl. Lompy 6, Lubań

Nawiguj

Wieża Trynitarska jest pozostałością po kościele Świętej Trójcy, zniszczonym w 1760 r. przez pożar. Budowa tego kościoła datowana jest na XIII w. i wiąże się z uzyskaniem przez Lubań praw miejskich. Zarówno kościół jak i wieża zostały wzniesione z bazaltowego kamienia łamanego i cegły. Przed II wojną światową mieszkańcy nazywali ją wieżą kościoła parafialnego lub wieżą dzwonniczą. Do 1951 roku na wieży znajdowały się cztery dzwony ze stali, które zostały odlane w odlewni Lauchammer w Torgau. Później zostały przeniesione do wieży Archikatedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.