Zamek Płakowice, Pałacowa 4, Lwówek Śląski

Nawiguj

Zamek w Płakowicach stanowi jeden z najbardziej imponujących przykładów renesansowej architektury obronnej na terenie Śląska. Jego historia sięga XV w., gdy powstał pierwszy dwór obronny. W kolejnym stuleciu, rozpoczęto budowę większego zamku. Przez wieki zmieniał właścicieli, przechodził przebudowy i doświadczał zniszczeń m.in. podczas wojen napoleońskich.

W XIX w. przekształcono go w szpital psychiatryczny, który funkcjonował do 1945 r. W czasie II wojny światowej na jego terenie dokonywano okrutnych praktyk eutanazji. Po wojnie zamek pełnił różne funkcje, m.in. był ośrodkiem pomocy dla dzieci z Korei Północnej. W latach 60. XX w. stacjonował tam radziecki batalion wojsk obrony terytorialnej.

Obecnie zamek w Płakowicach jest dostępny dla zwiedzających, prezentując piękno swojej architektury i bogatą historię. Jednak konieczne jest wcześniejsze umówienie się na zwiedzanie.