Zamek Szczerba, Gniewoszów

Nawiguj

Zamek Szczerba to dawna warownia w Sudetach Środkowych. Choć obecnie są to ruiny, zachowały się one w imponującym stanie. Istnieją przypuszczenia, że gród na tym terenie mógł już istnieć w XI w. w okresie sporów terytorialnych. Pierwsze wzmianki o kamiennym zamku pochodzą z późniejszego okresu, tj. XIII w. 

W okolicy znajduje się Jaskinia Solna Jama, która jest jedyną grotą w Górach Bystrzyckich. Powstała w wyniku wypłukiwania marmurów przez wodę, tworząc soczewkę wśród łupków metamorficznych. Ma około 50 m długości i składa się z korytarza, który rozgałęzia się – jedna odnoga prowadzi do komory z jeziorkiem krasowym, druga kończy się syfonem wodnym. 

Co ważne, w okolicy zamku nie ma zasięgu, więc upewnijcie się, że macie pobraną mapę ;).