Fortalicja w Sobkowie, ul. Sobka 15, Sobków

Nawiguj

Początki tej rezydencji szlacheckiej sięgają I połowy XVI wieku. Była kilkukrotnie przebudowywana, m.in. w II połowie XVII wieku w jej centrum stanął okazały pałac. Jednak w XIX wieku zaczęła popadać w ruinę.

Obecnie obiekt jest w rękach prywatnych i działa pod nazwą Zamek Rycerski w Sobkowie. Mieści się tu hotel, restauracja i ośrodek jeździecki.

Z dawnych zabudowań przetrwały mury obwodowe, trzy narożne baszty, dawna brama wjazdowa i relikty domu pańskiego (prawdopodobnie najstarszego murowanego budynku w rezydencji), relikty dworu renesansowego oraz ruiny barokowo-klasycystycznego pałacu. Zwiedzając stajnie można zobaczyć stare powozy i sanie.

Strona zamku