Zamek w Tykocinie, Puchalskiego 3, 16-080 Tykocin

Nawiguj

Zamek w Tykocinie początkowo należał do Gasztołdów, jednak po wygaśnięciu rodu spadek przypadł władcom Polski i Litwy. Zygmunt August postanowił wybudować tam imponującą twierdzę, która stała się ważnym ogniwem obronnym, dzięki otoczeniu Narwią i bagnami. W kolejnych latach, stała się największym arsenałem Rzeczypospolitej końca XVI w.

Warownia gościła wielu monarchów np. Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, a nawet cara Rosji, Piotra Wielkiego. Dla pierwszego z nich, twierdza stała się nekropolią przez 14 miesięcy. Po bezpotomnej śmierci monarchy, na scenie pojawił się nie tylko nieobsadzony tron, lecz także ogromne dziedzictwo. Kraj ogarnął rozległy spór, więc ceremonia pogrzebowa musiała zostać odłożona. Gdy wybrano nowego króla, kondukt żałobny z ciałem Zygmunta Augusta wędrował do Krakowa przez kolejne 5 miesięcy. Trwało to tyle, bo w każdym miasteczku odprawiono egzekwie.

Co ciekawe, to właśnie na zamku w Tykocinie, August II Mocny po raz pierwszy przyznał Order Orła Białego.

Obecnie, zrekonstruowana część zamku to skrzydło południowe z basztami Turma i Rogowa oraz fragment skrzydła północno-zachodniego. W trakcie odbudowy jest baszta Biała i fragment skrzydła północnego. Warownia pełni funkcję hotelu, muzeum oraz restauracji, która oferuje przepyszną staropolską kuchnię, w szczególności gęsinę. 

Strona zamku