Zapora Chańcza

Nawiguj

Zaporę zbudowano na Czarnej Staszowskiej w II połowie XX wieku. Od 2013 r. działa na niej mała elektrownia wodna. Dzięki budowie zapory powstało Jezioro Chańcza. Spełnia ono funkcję retencyjno-przeciwpowodziową i rekreacyjną. Jest to także jedno z najlepszych w Polsce łowisk sandacza.