Kościół i klasztor Kanoników Regularnych św. Augustyna, ul. Kościelna 2, Kurozwęki

Nawiguj

Kościół (obecnie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Augustyna) powstał około 1470 r. Jest to gotycka budowla z przekształceniami późnorenesansowymi i barokowymi. Najstarszym elementem jej wyposażenia jest późnogotycki obraz Vir Dolorum.

Niedługo po zbudowaniu kościoła powstał przy nim klasztor Kanoników Regularnych św. Augustyna. Około połowy XVI wieku nowi właściciele Kurozwęk przeszli na arianizm, a świątynię zamienili na zbór. Kanonicy regularni powrócili tu pod koniec XVI wieku. W XIX wieku ich miejsce zajęły szarytki, które urządziły tutaj schronisko dla starców.

Niedaleko stąd znajduje się urokliwy kościółek pw. św. Rocha z XVIII wieku. Zbudowano go jako wotum dziękczynne za ocalenie od epidemii cholery.