Aluksnes Evangeliski luteriskas draudzes macitajmuiza, Mācītājmuiža, Pils iela 15, Alūksne, Alūksne pilsēta, Alūksnes novads, Łotwa

Nawiguj

Luterańska, klasycystyczna świątynia została wzniesiona w drugiej połowie XVIII wieku. W jej wnętrzu możemy obejrzeć pierwsze wydanie Biblii w języku łotewskim. Wieża kościelna ma 55 metrów wysokości i można na nią wejść. Warto udać się do muzeum biblijnego- Ernst Gluck Bible museum- obok kościoła. Mieści się ono w budynku dawnej stacji benzynowej, gdzie 1694 roku E. Gluck przetłumaczył świętą księgę na język łotewski. Na ekspozycji są wystawione Biblie w aż 35 językach.