Andreja Pumpura Museum, Edgara Kauliņa aleja 20, Lielvārde, Lielvārdes pilsēta, Ogres novads, Łotwa

Nawiguj

W parku Lielvārde znajduje się Muzeum Andrejsa Pumpursa- narodowego poety. W zbiorach znajdziemy nie tylko opis losów wieszcza oraz jego dzieła „Lāčplēsis”, ale również historię regionu. Budynek, w którym utworzono muzeum pochodzi z początku XIX wieku.