Punkt oporu Dąbrowiecka Góra, Karczew

Nawiguj

Jest to część linii umocnień Przedmościa Warszawskiego, którego budowa rozpoczęła się w 1915 r. Od tego czasu fortyfikacje były wielokrotnie przebudowywane. Punkt oporu Dąbrowiecka Góra zbudowany został przez Niemców w 1940 r.

Składa się z dwóch schronów: obserwacyjnego artylerii typu Regelbau 120a i bojowego typu Regelbau 514. Pierwszy z nich jest największym schronem wybudowanym przez Niemców na linii Przedmościa Warszawskiego. Grubość jego ścian dochodzi nawet do 2 metrów!