Centrum Rzeźby Polskiej, ul. Topolowa 1, Orońsko

Nawiguj

Centrum mieści się w dawnym zespole dworskim. Można tu zwiedzić XIX-wieczny pałac Józefa Brandta. Można też obejrzeć różne wystawy zaaranżowane w kaplicy, oranżerii, wozowni, czy nowym budynku Muzeum Rzeźby Współczesnej, a także w otaczającym je parku.

W stałej ekspozycji oraz w parku Rzeźby można podziwiać prace wybitnych artystów, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Tony’ego Cragga, Krzysztofa M. Bednarskiego, Macieja Szańkowskiego, czy Teresy Murak. Odbywają się tutaj ponadto wystawy czasowe.

Centrum stanowi również przestrzeń dla pracy twórczej artystów, którzy mogą korzystać z jego bogatej infrastruktury (różnych pracowni i urządzeń technicznych).

Strona centrum