Cerkiew pw. św. Mikołaja, ul. Konopnickiej 21, Banie Mazurskie

Nawiguj

Jest to cerkiew greckokatolicka, zbudowana w XIX wieku. Dawniej była to kaplica baptystów, a w latach 1946-1978 kościół rzymskokatolicki. Wyposażenie cerkwi jest współczesne.