Cerkiew św. Mikołaja, Studentu rotas iela 7, Liepāja, Łotwa

Nawiguj

Car Mikołaj II ufundował budowę świątyni w 1900 roku. Na początku swojej działalności była ona dedykowana żołnierzom marynarki wojennej. Podczas II wojny światowej Niemcy zawłaszczyli sobie dzwony. Przez lata nie pełniła swojej pierwotnej funkcji- była miejscem spotkań dla marynarzy. W 1997 roku stała się z powrotem ważna dla prawosławnych wiernych. Na ołtarzu głównym zobaczymy ikonę św. Mikołaja Cudotwórcy.