Dawna Synagoga, ul. Wodna 7, Sieradz

Nawiguj

Synagoga powstawała w latach 1819–1825 z projektu Hilarego Szpilowskiego. Niestety, podczas II wojny światowej miejsce zostało zniszczone i przebudowane na biura. Większość Żydów zamieszkujących ziemie Sieradza została deportowana do getta w Łodzi lub do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.