Muzeum Diecezjalne “Dom Jana Długosza”, ul. Długosza 9, Sandomierz

Nawiguj

Muzeum mieści się w XV-wiecznym budynku księży mansjonarzy, ufundowanym przez Jana Długosza. Można tu zobaczyć zabytki sztuki sakralnej z terenu Sandomierza i ziemi sandomierskiej, m.in.: obrazy, rzeźby, czy rękopisy.

Warto zwrócić uwagę na ofiarowany przez Władysława Jagiełłę relikwiarz drzewa Krzyża Świętego, XIII-wieczną rzeźbę Madonny z Goźlic, czy rękawiczki królowej Jadwigi. Ciekawe są także eksponaty przedstawiające sarmacką obyczajowość pogrzebową.

Strona muzeum