Leśniczówka Dziedzinka (koło Białowieży)

Nawiguj

Leśniczówka została zbudowana w 1935 r. Położona jest w Puszczy Białowieskiej. Przez ponad 35 lat mieszkała tu Simona Kossak, pochodząca ze znanej rodziny malarzy polska biolog i profesor nauk leśnych, orędowniczka ochrony przyrody.

Uwaga: leśniczówka znajduje się w granicach rezerwatu ścisłego i nie jest udostępniona do zwiedzania.