Główna Brama Twierdzy Dyneburg, Daugavas iela 38, Daugavpils, Łotwa

Nawiguj

Jest unikatem na skalę kraju i ostatnią twierdzą bastionową na świecie. Pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Twierdza może pomieścić około 6 tysięcy osób. W środku znajduje się aż 80 budynków w większości z XIX wieku. Podczas II wojny światowej utowrzono w jej części getto oraz obóz dla radzieckich jeńców wojennych. Dziś na terenie mieszka około 1000 osób.

Strona bramy