Golgota licheńska, ul. Klasztorna 4, Licheń Stary

Nawiguj

Golgota znajduje się na terenie licheńskiego sanktuarium. Została zbudowana w 1985 r. Ma 25 metrów wysokości. Jest to sztuczne wzgórze z wytyczonymi licznymi ścieżkami. Stoją przy nich różne kaplice, tablice i rzeźby, przede wszystkim związane z męką Jezusa Chrystusa.

Budowla jest zadośćuczynieniem za podziurawienie strzałami z pistoletu krucyfiksu przez niemiecką nazistkę, Bertę Bauer, podczas II wojny światowej. Krucyfiks ten można zobaczyć w licheńskiej bazylice w kaplicy pw. św. Krzyża.