Góra Czcibora, Osinów Dolny

Nawiguj

Nazwa pochodzi od imienia brata Mieszka I. Góra ma wysokość 54,5 m n.p.m. Na szczycie wzniesienia możemy podziwiać pomnik, który jest największą rzeźbą orła w Polsce. Mierzy on 15 metrów wysokości. Projekt i wykonanie należy do Czesława Wronki i Stanisława Biżka. Ze szczytu wzgórza możemy zobaczyć obserwować dolinę Odry oraz naszych zachodnich sąsiadów.