Goździkowe Bagno

Nawiguj

Jest to tzw. torfowisko wysokie, które powstaje w wyniku narastania złoża torfowego oraz odcięcia jego roślinności od wód gruntowych. W efekcie zasilają je wyłącznie wody opadowe. Przez torfowisko biegnie drewniana kładka. Można tu podziwiać wiele gatunków roślin m.in.: dziki rozmaryn, żurawinę błotną, czy owadożerną rosiczkę okrągłolistną. Okolice torfowiska są ostoją dla zwierząt – lisów, łosi i dzików.