Gród Foluszek, Foluszek 1

Nawiguj

Jest to rekonstrukcja średniowiecznego grodu. Można tu dowiedzieć się, a nawet zobaczyć, jak przed wiekami wyglądało życie w takiej osadzie. Oferowane są rozmaite zajęcia i warsztaty, m.in. nauka fechtunku mieczem, strzelania z kuszy lub łuku, wyrabiania naczyń glinianych, pracy w kuźni, czy mielenia zboża w żarnach. Organizowane są tu także różne imprezy w klimacie średniowiecza.

Strona grodu