Grodzisko Stary Olkusz, Olkusz

Nawiguj

Średniowieczne grodzisko istniało w tym miejscu prawdopodobnie do przełomu XIII i XIV wieku. Dziś można tu zobaczyć relikty dawnej osady. Uwagę zwracają pozostałości kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, zbudowanego na miejscu grodziska prawdopodobnie w XIV wieku.