Opactwo Jarosławskie, Benedyktyńska 5, Jarosław

Nawiguj

Opactwo ufundowano dla benedyktynek w XVII wieku. Położone jest na Wzgórzu św. Mikołaja, czyli w miejscu pierwotnej lokacji Jarosławia. Jest przykładem wczesnobarokowego, obronnego założenia klasztornego.

Benedyktynki pierwotnie przebywały tu do 1782 r. Potem klasztor skasowano, zamieniając na magazyny wojskowe i koszary. Podczas I wojny światowej budynki opactwa uległy znacznym zniszczeniom. W trakcie II wojny światowej Niemcy urządzili tu więzienie, a klasztorne wzgórze było miejscem straceń.

Wśród zachowanych budowli zobaczymy m.in. kościół pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa, klasztor, mury obronne i baszty. Warto odwiedzić “czarną kaplicę” Matki Bożej Częstochowskiej, której wygląd spowodowany jest pożarem karbidu, który Niemcy magazynowali tu podczas II wojny światowej.

Benedyktynki powróciły do opactwa w 1991 r. W 1994 r. powołano tu do życia Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej.

Strona opactwa