Kalwaria Pakoska, Pakość

Nawiguj

Jest to zespół 25 kaplic pasyjnych, których budowę rozpoczęto w 1628 r. Poszczególne z nich rozsiane są po całej Pakości. Szczególną uwagę warto zwrócić na kościół pw. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej, będący XII stacją Drogi Krzyżowej.

Wewnątrz znajduje się ołtarz główny w formie Golgoty. Wśród zabytków należy wymienić także: ołtarze boczne, rokokową ambonę, chrzcielnicę, drewniany chór, czy barokowe obrazy z wizerunkami świętych. Znajduje się tu także największa w Polsce część relikwii drzewa Krzyża Świętego.

W pobliżu kościoła znajdują się także trzy wcześniejsze oraz dwie ostatnie stacje Drogi Krzyżowej.