Karksi Order Castle Ruins, Karksi-Nuia, 69104 Viljandi County, Estonia

Nawiguj

Na wzgórzu w XIII wieku wzniesiono Zamek Karksach. W latach 70. XVIII wieku powstał obok barokowy kościół św. Piotra. Po rozkazie Piotra I twierdzę zburzono i do dziś zostały tylko fragmenty murów oraz dwie kwadratowe wieże. To miejsce jest jednym z bardziej rozpoznawanych w mieście.