Karosta Prison, Invalīdu iela 4, Liepāja, Łotwa

Nawiguj

Więzienie działało do 1997 roku. Jest unikatem na skalę Europy, ponieważ to jedyne dostępne dla zwiedzających więzienie wojskowe. Było miejscem odbywania kar dyscyplinarnych. Nikomu nie udało się z niego uciec. Zwiedzanie z przewodnikiem dostarczy Wam wiele wrażeń. Jeśli dla kogoś to za mało to może sobie zarezerwować tutaj nocleg i poczuć się jak osadzony.

Strona muzeum