Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Kościuszki 2, Tarnobrzeg

Nawiguj

wyprawomaniak

Zdjęcie 1 z 6

wyprawomaniak

Kościół zbudowano w 1706 r. w stylu barokowym. Został ufundowany jednocześnie z przylegającym do niego klasztorem Dominikanów. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Dzikowskiej. W prezbiterium warto zwrócić uwagę na nagrobek powstańca styczniowego Juliusza Tarnowskiego. W tylnej części znajduje się ołtarz z kaplicy zamku Dzikowskiego.