Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, Brodnica

Nawiguj

Zespół klasztorny zbudowano w II połowie XVIII wieku. Jednak już w 1831 r. nastąpiła kasata klasztoru. Przyklasztorny kościół stał się świątynią cmentarną. Z kolei w samym klasztorze w latach 1839-1945 funkcjonowało więzienie. Franciszkanie wrócili tutaj w 1947 r.

Tutejszy kościół zbudowany jest w stylu barokowym, zaś jego wyposażenie jest jednolicie rokokowe. Najstarszym zabytkiem jest w nim prawdopodobnie średniowieczna granitowa kropielnica.

Przylegający do kościoła klasztor nosi skromne cechy barokowe.