Turystyczna Kolejka Wąskotorowa, ul. Kolejki Leśne 12, Hajnówka

Nawiguj

Budowa kolejki rozpoczęła się w 1916 r., w związku z rozwojem przemysłu drzewnego w regionie. Jej przemysłowa eksploatacja trwała do 1991 r. Od tego czasu pełni funkcję turystyczną.

Przejazdy realizowane są na trasach (tam i powrót): Hajnówka-Topiło oraz Hajnówka-Dolina Rzeki Leśnej. Kolejka jest pod zarządem Lasów Państwowych.

Strona kolejki