Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Kościelna 2, Dobrzyków

Nawiguj

Kościół zbudowano w 1775 r. (zachowane są zakrystia i skarbiec z wcześniejszej świątyni). Ma wystrój późnorenesansowy i barokowy. Wewnątrz warto zwrócić uwagę m.in. na belkę tęczową z późnogotyckimi figurami świętych i ukrzyżowanym Chrystusem, późnogotycką ambonę oraz XVIII-wieczne stalle.

W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII wieku, na co dzień zasłaniany XIX-wiecznym wizerunkiem św. Anny Samotrzeciej.