Kościół pw. św. Jakuba Apostoła, ul. Staromiejska 3, Sandomierz

Nawiguj

Jest to najstarszy kościół w Sandomierzu, jeden z najstarszych i najcenniejszych w Polsce. Został zbudowany w XIII wieku razem z klasztorem Dominikanów (jest to drugi klasztor dominikański w Polsce i jeden z najstarszych w Europie).

Świątynia stanowi przykład połączenia sztuki romańskiej i gotyckiej. Ma charakter budowli obronnej (podobnie jak przylegający doń klasztor). Na początku XIV wieku dobudowano do niej dzwonnicę, w której zawieszone są trzy dzwony (dwa z nich należą do najstarszych w Polsce i w Europie).

Wewnątrz warto zwrócić uwagę na późnorenesansową kaplicę bł. Sadoka i 48 Sandomierskich Dominikańskich Męczenników. Upamiętnia ofiary rzezi dokonanej w XIII wieku na zakonnikach przez wojska mongolsko-tatarskie. W świątyni znajduje się także cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej, pochodzący z I połowy XVII wieku.

Po drodze do kościoła przejdziemy przez Ucho Igielne – zabytkową bramę, dawniej będącą częścią murów obronnych, przez którą prowadziła droga łącząca go z drugim istniejącym wówczas w Sandomierzu klasztorem dominikańskim.

Strona kościoła