Kościół św. Mateusza w Oniksztach, Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia, Vilniaus g. 8, Anykščiai, Litwa

Nawiguj

Neogotycka świątynia powstawała w latach 1899-1909. Podczas I wojny światowej zostały zniszczone wieże kościoła, które odbudowano w 1930 roku. W jednej z wież, znajduje się punkt widokowy. Na szczególną uwagę zasługują zamontowane w 1999 roku organy, które posiadają aż 2600 piszczałek i zostały przywiezione z Southampton w Wielkiej Brytanii.