Kościół Wniebowzięcia NMP w Środzie Wielkopolskiej, Kościelna 1, Środa Wielkopolska

Nawiguj

Jest on zaliczany do najbardziej reprezentacyjnych kościołów gotyckich w Wielkopolsce. To również ważne miejsce historycznie, ponieważ w czasach I Rzeczpospolitej miały tutaj miejsce sejmiki wojewódzkie. Zakrystia powstała z przebudowy dawnej kaplicy świętej Marii Magdaleny. We wnętrzu znajdziemy bogato zdobiony późnorenesansowy ołtarz główny, dwa późnobarokowe czy rokokowe ołtarze umieszczone w nawach bocznych. Płyta nagrobna starosty generalnego Ambrożego Pampowskiego została wmurowana w jeden z narożników kościoła.