Litewskie Muzeum Narodowe w Wilnie oddział Arsenał, Arsenalo g. 1, Wilno, Litwa

Nawiguj

To muzeum poświęcone jest nie tylko dziejom państwa Litewskiego, ale również kulturze i folklorowi. Zwiedzanie zaczniemy od czasów starożytnych potem przejdziemy do początków powstania i upadku Litwy. Na następnym piętrze zwiedzający mają okazję dowiedzieć się co się działo w XIX wieku, który był przełomowym czasem dla obywateli Litwy. Zobaczymy również tradycyjne stroje oraz sztukę ludową z okresu XVIII wieku aż do I połowy XX wieku.

Strona muzeum