Miejski Ośrodek Kultury, ul. Francesco Nullo 29, Olkusz

Nawiguj

W olkuskim MOK-u można obejrzeć trzy ekspozycje. Pierwsza, w Muzeum Afrykanistycznym im. Bogdana Szczygła i Bożeny Szczygieł-Gruszyńskiej, poświęcona jest życiu codziennemu plemion Afryki Środkowej i Zachodniej. Druga, w Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego, stanowi zbiór prac artysty, wykonanych z wikliny. Trzecia, to kolekcja minerałów ziemi olkuskiej oraz skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Strona MOK