Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, pl. Zamkowy 1, Kętrzyn

Nawiguj

Siedzibą muzeum jest odbudowany po zniszczeniach z okresu II wojny światowej, XIV-wieczny zamek krzyżacki. Zgromadzone tutaj zbiory związane są przede wszystkim z historią miasta i regionu. Są to m.in.: elementy wyposażenia okolicznych pałaców, dworów oraz kościołów, kolekcja rzeźb z końca XV wieku, czy epitafia z okresu od XVI do XVIII wieku.

Ciekawymi eksponatami są dwie chorągwie pogrzebowe, zwłaszcza chorągiew trzyletniego Botho Eulenburga z 1664 r., czy sprzęty cynowe z okresu od XVIII do XX wieku. Na uwagę zasługuje również ekspozycja monet, które zostały ukryte w pobliżu murów miejskich w 1626 r.

Strona muzeum