Muzeum Kurpiowskie, Wach 14

Nawiguj

Jest to prywatne muzeum, działające przy gospodarstwie agroturystycznym. Dzięki zgromadzonym tutaj eksponatom można poznać dawną kulturę materialną Kurpi Zielonych. Najstarsze z nich pochodzą z końca XVIII wieku.

Wystawa podzielona jest na działy tematyczne, takie jak: bartnictwo, tkactwo, plecionkarstwo, szewstwo, czy stolarstwo. Można tu też zobaczyć powozownię oraz park maszyn gospodarczych. Nie lada atrakcją jest rekonstrukcja XIX-wiecznej kopalni bursztynu.

Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem.

Strona muzeum