Muzeum Marii Konopnickiej, Bronów 6, Bronów

Nawiguj

Przez 10 lat mieszkała tutaj słynna polska poetka. Muzeum zgromadziło pamiątki po pisarce oraz odwzorowało dawny styl jaki panował w dworku. Nie jest to jednak oryginalny dom. W 1902 r. nowy właściciel postanowił zburzyć drewnianą zabudowę i postawić solidniejszy, murowany dom. Dziś znajduje się tutaj Izba Pamięci Marii Konopnickiej oraz Izba Zbiorów Oświatowych.