Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny “Rotunda”, ul. Droga Męczenników Rotundy, Zamość

Nawiguj

Rotunda powstała w XIX wieku jako działobitnia będąca elementem twierdzy Zamość. Podczas II wojny światowej mieściło się tu więzienie śledcze Gestapo oraz obóz przejściowy. Na terenie rotundy dokonywano w tym czasie masowych egzekucji.

Dziś znajduje się tutaj ekspozycja, będąca świadectwem tego tragicznego okresu. Na cmentarzu okalającym rotundę pochowane są pomordowane tu osoby, a także m.in. polscy żołnierze walczący w kampanii wrześniowej oraz członkowie AK.

Strona muzeum