Muzeum Regionalne, ul. Piłsudskiego 2a, Pińczów

Nawiguj

Muzeum mieści się w dawnym klasztorze Paulinów. Prezentuje tradycję, historię i kulturę Ponidzia.

Na wystawie archeologicznej zobaczymy eksponaty z okresu od paleolitu do wczesnego średniowiecza. Z kolei wystawa historyczna przedstawia dzieje Pińczowa od XV wieku. Podczas jej zwiedzania warto zwrócić uwagę na makietę nieistniejącego już zamku oraz pochodzące z niego architektoniczne detale. Osobne ekspozycje poświęcono I i II wojnie światowej na tych terenach oraz pisarzowi Adolfowi Dygasińskiemu.

Muzeum opiekuje się Synagogą Starą, którą przedstawię w jednym z kolejnych wpisów. Sprawuje także pieczę nad budynkiem tzw. drukarni ariańskiej. Wbrew nazwie jego przeznaczenie jak dotąd nie jest znane. Jest to jedyna zachowana renesansowa kamienica mieszczańska w Pińczowie.

Strona muzeum