Rezerwat przyrody Niebieskie Źródła

Nawiguj

Rezerwat chroni wywierzyska krasowe. Działanie rozproszonego światła słonecznego sprawia, że woda w basenach źródliskowych przybiera błękitno-zieloną barwę. Można tu też obserwować pulsujące gejzery z piasku, podrzucanego przez bijącą wodę. Rezerwat jest ostoją dla wielu gatunków ptaków. Występują w nim także liczne gatunki roślin. Jego zwiedzanie ułatwiają ścieżki dydaktyczne.