Obelisk poświęcony pamięci Aleksandra Fredry, Bystre

Nawiguj

Obelisk wykonano z piaskowca. Znajduje się na nim cytat z pamiętnika Aleksandra Fredry pt. “Trzy po trzy”. Obelisk upamiętnia pobyt pisarza w pobliskiej wsi Rabe. Z tabliczki obok można się dowiedzieć, że na przełomie XVIII i XIX wieku Fredrowie, ówcześni właściciele Rabego, założyli tam hutę żelaza.