Pärnu rannaniidu matkarada, Ranna pst 9, Pärnu, 80012 Pärnu maakond, Estonia

Nawiguj

W rezerwacie przyrody Pärnu utworzono pieszy szlak prowadzący przez zalaną łąkę. Trasa ma ponad 600 metrów. Z wieży widokowej zobaczymy chronione gatunki roślin występujące na łąkach oraz bezkres Morza Bałtyckiego. Na terenie rezerwatu można spotkać pasące się bydło.