Piece wapiennicze, Opolska 73, Krapkowice

Nawiguj

Został wzniesiony około 1900 roku. Pełnił swoją funkcję aż do końca II wojny światowej. W Krapkowicach znajdziemy jeszcze dwa piece, które wchodzą w skład zespołu pieców wapiennych, szybowych. W piecach wypalano wapno i skały wapienne. Piece są oficjalnie wpisane na listę zabytków polskich.