Plenerowe Muzeum Wypału Węgla Drzewnego, Lutowiska

Nawiguj

Muzeum przybliża historię wypału węgla drzewnego w Bieszczadach. Jest to zajęcie mocno związane z krajobrazem i folklorem tego regionu.

Zobaczymy tu stalowe piece (retorty) oraz ziemne kopce (mielerze) służące do wypalania węgla. Obejrzymy także barak węglarzy, aby przekonać się, w jakich warunkach egzystują.

Przy obiektach ustawiono tablice edukacyjne. Zwiedzanie ekspozycji jest bezpłatne.