Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką, ul. Warszawska 2a, Ostrołęka

Nawiguj

Mauzoleum zbudowano w miejscu XIX-wiecznego, rosyjskiego fortu Bema. Znajduje się tu sarkofag, w którym złożono prochy powstańców listopadowych, poległych w bitwie pod Ostrołęką w 1831 r.

Można tu też zobaczyć wystawy dotyczące bitwy pod Ostrołęką, historii fortu, a także samego mauzoleum.

Wewnątrz fortu znajduje się wystawa artylerii Królestwa Polskiego. Z tarasu mauzoleum można oglądać miejsce, gdzie rozegrała się historyczna batalia.

Strona muzeum