Punkt widokowy na Pustynię Błędowską, Górna

Nawiguj

Punkt widokowy znajduje się na szczycie wzgórza Czubatka. Rozciąga się stąd wspaniały widok na Pustynię Błędowską, największy w Polsce obszar lotnych piasków. Piasek naniosły wody spływające z lodowca podczas zlodowaceń. Później jednak rósł tu gęsty las. Dopiero jego eksploatacja na potrzeby górnictwa srebra i ołowiu w rejonie Olkusza i związany z nim pobór wód gruntowych doprowadziły do powstania pustyni o pochodzeniu antropogenicznym.