Raguvėlės dvaras, 121 3, Raguvėlė, Litwa

Nawiguj

Posiadłość pochodzi z XVII wieku. Podczas II wojny światowej była tu mleczarnia, a właściciele zajmowali się hodowlą bydła. W 1940 roku założono tutaj szkołę rolniczą, a po wojnie szkołę średnią. Warto zwrócić uwagę na zdobny portal, który jest podtrzymywany przez cztery kolumny doryckie.