Góra Ciosowa

Nawiguj

Ciosowa Góra należy do Wzgórz Tumlińskich. Na jej południowym zboczu znajduje się odsłonięcie geologiczne czerwonego piaskowca, będące pozostałością po dawnym kamieniołomie. Odsłonięcie ma formę ściany. Jej wysokość dochodzi do 20 metrów, a długość wynosi około 70 metrów. Przez górę przechodzi czerwony Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego.